LOG-IN
Password:

Vision
San Juan, Batangas is the premier tourist destination and in the country, an industrial center with productive endowments of God-loving and empowered citizenry in an ecologically balanced environment under a transparent and responsive leadership. 
 
Pananaw
 Ang bayan ng San Juan, Batangas ang pangunahing destinasyong panturismo at sentrong pang-industriya sa bansa, na mayroong likas yamang pang-agrikultura, ng mga taong makaDiyos, pinagkalooban ng marunong at disiplinadong mamamayan sa isang maayos na pamayanan at kapaligiran sa pangunguna ng matapat, matuwid at mapagkalingang pinuno
 
 

Mission 

The Municipality shall pursue vigorous tourism plans and programs, provide adequate infrastructure facilities to boost industrialization and maximize agricultural production, preserving the natural ecosystem while producing economic opportunities. 
 
Misyon
Ang pamahalaang bayan ng San Juan, Batangas ay masigasig na itataguyod ang mga plano at programa sa pagpapaunlad ng turismo, bibigyang pansin at isasaayos ang mga gawaing pang-imprastraktura upang mapabilis ang pagsulong ng mga proyektong pang-industriya at produktong pang-agrikultura, pangalagaan at pag-ingatan ang likas na yaman at kapaligiran na magbibigay daan sa pag-angat at pagtaas ng ekonomiya ng bayan
 
 
 
 

 

396037 Visitors396037 Visitors396037 Visitors396037 Visitors396037 Visitors396037 Visitors396037 Visitors